Algemene voorwaarden

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden
Yogi’s kunnen zich aanmelden via het online inschrijvingsplatform Momoyoga.nl/mayoki. Tussentijdse wijzigingen dient u te melden zodat de gegevens kunnen aangepast worden. Verzoek is hierbij om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal vooraf in gesprek gegaan worden om bijzonderheden te bespreken. Als er geen plaats meer is kan u zich op de wachtlijst laten plaatsen.
U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Cursusgeld
Het cursusgeld staat vermeld op de website. Het dient steeds vooraf betaald te worden. Indien de yogi of zijn/haar vertegenwoordiger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsplicht voldaan is.
Annulering van een reeks kan tot 1 week voor de aanvang van de lessenreeks zonder kosten.
Annulering van een workshop kan kosteloos tot 1 maand voor datum.
Annulering van een losse les of met een 10 lessen kaart kan tot 12u voor aanvang van de les.
Registreren kan tot 15 minuten voor aanvang van de les indien er plaats is.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Als u of uw kind een les niet kan bijwonen, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les aan te duiden in Momoyoga. Indien de yogi voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt verzocht dit tijdig door te geven.
Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
Neem altijd even contact met mij op als je kind een besmettelijke ziekte als waterpokken heeft. Ik vind het erg vervelend om te moeten zeggen, maar liever heb ik dat je thuis blijft als je kind in de besmettelijke fase van deze ziektes is. Natuurlijk kan iedereen overal besmet raken. Maar ik weet nooit de gezondheidstoestand van ieder kind of ouder. Ik zou het erg vervelend vinden als iemand zich onprettig of onveilig voelt in de groep vanwege besmettingsgevaar. Als je twijfelt kunnen we natuurlijk altijd even overleggen of het de andere ouders even per mail of telefoon voorleggen.

Bereikbaarheid van de ouders
Mocht er tijdens de les iets met u of uw kind gebeuren, dan is het van belang dat ik iemand kan bereiken. Vermeld op het inschrijvingsformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer maar ook een mobiel telefoonnummer en eventueel een telefoonnummer van partner/oma/opa. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dat graag van u.

Betalingen:
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaan aan de eerste les voldaan is.

Huisregels
– Zorg ervoor dat u steeds op tijd aanwezig kan zijn (5 à 10 minuten voor aanvang van de les). Zo kan er in alle rust en op tijd gestart worden.
– We stoppen op het aangegeven uur, reken dus 5 min extra voor de yogi klaar is.
– Gsm gebruik is niet toegestaan, deze dient tevens uit te staan.
– Zorg voor gemakkelijk zittende kledij, proper schoeisel dat gemakkelijk aan en uit kan.
– Aan de sessies wordt blootvoets deelgenomen of indien je toch graag sokken draagt, kies dan voor sokken met antislipzool
– In de ruimte zijn steeds matjes, dekens en andere relevante materialen voorzien. U mag uiteraard ook uw eigen materiaal meebrengen.
– Zorg ervoor dat u niet teveel eet of drinkt voordat u aan de sessie deelneemt. De regel is dat u binnen de 2u voor de les geen zware maaltijd eet. Een lichte maaltijd kan tot 1u voor de les, een halfuur voor de les eet u best niets meer. Dit omdat het onaangenaam is voor uw lichaam omdat we allerlei houdingen uitvoeren terwijl uw maag net moet verteren.
– Schenk er aandacht aan dat u geen scherpe voorwerpen zoals haarspeldjes, sieraden of ringen draagt.
– Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
– Meld steeds vooraf blessures, lichamelijke ongemakken of zwangerschap aan de docent.

Misdragen
Wanneer een yogi zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de yogi toegang tot de volgende lessen te ontzeggen.

Ongevallen en aansprakelijkheid
– Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort. Bij verzwijgen of niet vermelden van medische aandoeningen is Mayoki niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
– Mayoki is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel bij het niet navolgen van de opdracht. Alsook blessures of lichamelijk letsel aangedaan door derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Mayoki.
– De aansprakelijkheid van Mayoki is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.
– Mayoki stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van yogi’s.
– Mayoki stelt de yogi, of zijn ouders bij -18 jaar, aansprakelijk voor eventuele schade die door de yogi wordt aangericht aan de yogaruimte en toebehoren.

Afwezigheid of ziekte van de docent
Wanneer een les niet kan doorgaan omwille van ziekte of afwezigheid van de docent, zal er in de eerste plaats een andere gemeenschappelijke datum gezocht worden om de les in te halen. Indien de voorgestelde datum toch voor iedereen niet zou lukken, zal de verloren les terugbetaald worden.

Klachten en geschillen
Mayoki zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per ommegaande (per email of telefonisch). Mayoki doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen.

Privacy
Op de website en facebook pagina kunnen foto’s geplaatst worden. Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf of je kind op de site geplaatst ziet, dien je dit te melden.
Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u via mail op info@mayoki.be of telefonisch 0477/69 53 71.
De gegevens die u aan ons verstrekt zullen enkel binnen Mayoki gebruikt worden en niet worden doorgegeven aan derden.

Privacy Statement
Mayoki – Rubigems bvba vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Mayoki – Rubigems, met maatschappelijke zetel te Hamsesteenweg 11, 9200 Grembergen en pratkijkadres Grootzand 41, 9200 Grembergen, heeft als zaakvoerders Lieve Deraeve en Ruben Van Gasse.

De gegevens die we verzamelen zijn uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, fysieke of emotionele klachten of opmerkingen, evenals die van uw kind of tieners als deze zijn ingeschreven bij Mayoki.

We verzamelen uw gegevens enerzijds via Momoyoga (hun Privacy Statement kan je terugvinden via momoyoga.nl) anderzijds via mails tussen u en ons met verdere informatie of vragen. (of via een persoonlijk gesprek)
Uw gegevens worden gebruikt om:
– te weten wie u bent en aan welke lessen u zal deelnemen
– facturen te kunnen opmaken
– u te kunnen contacteren bij vragen
– u advies te kunnen geven over de lessen
– rekening te kunnen houden met uw fysieke klachten of opmerkingen

We gebruiken de gegevens enkel binnen Mayoki. De andere docenten, naast Lieve Deraeve, kunnen dus ook uw gegevens nakijken als u zich inschrijft voor een les bij hen. Zoals reeds vermeld hierboven beschikt ook Momoyoga over uw gegevens.

De gegevens worden niet doorgegeven aan personen of bedrijven buiten Mayoki – Rubigems bvba.

We versturen enkel nieuwsbrieven wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kan u zich gewoon uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of via mail naar info@mayoki.be

Uw gegevens opvragen kan u via uw account bij Momoyoga of via mail naar info@mayoki.be
U kan te allen tijde uw gegevens laten verwijderen of aanpassen.